Start Napisz

Dlaczego w podłodze drewnianej powstają szczeliny?

23.04.2021

Skurcz pojedynczej deszczułki zależy od zmiany wilgotności otoczenia, wartości skurczu całkowitego i wilgotności punktu nasycenia włókien dla danego gatunku drewna, szerokości deszczułki i kierunku (przekroju) badania.
Nawet klepki wykonane z tego samego gatunku drewna mogą w różnym stopniu pracować ze względu na pochodzenie z różnych siedlisk i odmienne warunki wzrostu, a także na pochodzenie z różnej części pnia. Niewielki wpływ na wielkość skurczu parkietów drewnianych ma również odpowiednie suszenie drewna, stosowanie gruntów, klejów i lakierów tworzących barierę ograniczającą sorpcje* wody. Zmniejszenie higroskopijności drewna następuje również wraz z procesem starzenia się drewna.
Zdecydowanie największe znaczenie ma jednak działanie użytkowników w kierunku zapewnienia optymalnych, w miarę stałych warunków otoczenia. W praktyce takie stałe warunki w pomieszczeniu przy zmieniającej się temperaturze i względnej wilgotności powietrza w otoczeniu możliwe jest do uzyskania za pomocą sztucznej klimatyzacji. Przy szczególnie niskiej wilgotności powietrza w okresie grzewczym, pomimo że w obiektach zamieszkałych znaczna ilość wilgoci pochodzi z parowania z organizmów ludzkich, gotowania, prania i zmywania, jest to nadal niewystarczające. Konieczne jest dodatkowe sztuczne dowilżanie za pomocą różnego rodzaju nawilżaczy, od najprostszych zawieszanych na grzejnikach począwszy, po najbardziej skuteczne elektryczne z wbudowaną regulacją i stałą kontrolą wilgotności. Klimatyzację stosuję się np. w pomieszczeniach muzealnych, w których przechowywane są cenne przedmioty z drewna.

 

Praca podłogi wykonanej z naturalnego drewna, jako materiału o właściwościach higroskopijnych i anizotropowych, przy założeniu poprawnie przeprowadzonego montażu i właściwej wilgotności początkowej materiału, nie może być podstawą reklamacji. Jego całkowitą stabilność można zapewnić poprzez utrzymanie niezmiennych warunków otoczenia tj. wilgotności i temperatury za pomocą sztucznej klimatyzacji, która mówiąc ogólnie, zimą dowilża, a latem osusza powietrze.